GBL Europe BV Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Ezek a webáruházunk Általános Szerződési Feltételei. Ezek az Általános Szerződési Feltételek mindig érvényesek, amikor weblapunkat használja, vagy weboldalunkon keresztül rendel meg, és fontos információkat tartalmaznak Önnek, mint vevőnek. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Azt is javasoljuk, hogy mentse el vagy nyomtassa ki ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, hogy később megismerkedhessen velük.

Fogalommeghatározások

GBL Europe BV: székhelye Hollandiában, és a Kereskedelmi Kamaraban 71008470 ügyszám alatt van bejegyezve, GBL Europe néven forgalmazva.

Weboldal: a GBL Europe BV weboldala / webáruháza, amely megtalálható a https // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com oldalon és annak összes aldomainnal.

Ügyfél: az a természetes személy vagy társaság, aki szakma vagy vállalkozás végzése során jár el, aki megállapodást köt a GBL Europe BV-vel és / vagy a weboldalon van regisztrálva.

Megállapodás: bármilyen megállapodás vagy megállapodás a GBL Europe BV és az Ügyfél között, amelynek az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik.

Általános feltételek: ezek az Általános Szerződési Feltételek.

Az általános szerződési feltételek alkalmazhatósága

Az Általános Szerződési Feltételek a GBL Europe BV minden ajánlatára, megállapodására és szállítására vonatkoznak, kivéve, ha írásban kifejezetten másként állapodnak meg.

Ha az Ügyfél a megrendelésében, megerősítésében vagy az Általános Szerződési Feltételek elfogadására hivatkozó bármely más kommunikációban olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek eltérnek az Általános Szerződési Feltételektől, vagy amelyek nem szerepelnek benne, akkor az ilyen rendelkezések csak akkor kötelezőek a GBL Europe BV számára, ha amennyiben a GBL Europe BV írásban elfogadta őket.

Azokban az esetekben, amikor ezen általános feltételek mellett az egyedi termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos feltételek vonatkoznak, az Ügyfél mindig hivatkozhat az alkalmazandó feltételre, amely összeegyeztethetetlen általános feltételek esetén a számára legkedvezőbb.

Árak és információk

A weboldalon és a GBL Europe BV-től származó egyéb anyagokban feltüntetett árak tartalmazzák a kormány által kivetett adókat és egyéb illetékeket, kivéve, ha a webhely másként rendelkezik.

Ha a szállítási költségeket felszámítják, ezeket egyértelműen kellő időben közlik a szerződés megkötése előtt. Ezeket a költségeket a megrendelés során külön jelenítjük meg.

A weboldal tartalmát a legnagyobb gondossággal állítják össze. A GBL Europe BV azonban nem garantálja, hogy a weboldalon szereplő információk mindenkor helytállóak és teljesek. A weboldalon és a GBL Europe BV-től származó egyéb anyagokban feltüntetett összes áron és egyéb információn nyilvánvaló programozási és gépelési hibák vannak kitéve.

A GBL Europe BV nem tehető felelőssé a képernyőn megjelenő színek minőségéből fakadó színbeli eltérésekért.

A megállapodás megkötése

A Megállapodást akkor kell megkötöttnek tekinteni, amikor az Ügyfél elfogadja a GBL Europe BV ajánlatát, a GBL Europe BV által meghatározott feltételekkel.

Ha az Ügyfél elfogadja az ajánlatot elektronikus úton, akkor a GBL Europe BV késedelem nélkül megerősíti az ajánlat elfogadását. Amíg az elfogadás ilyen kézhezvételét nem erősítik meg, az Ügyfélnek lehetősége van felmondani a megállapodást.

Ha kiderül, hogy az Ügyfél a Megállapodás elfogadásakor vagy más módon történő megkötésekor helytelen adatokat adott meg, a GBL Europe BV a helyes adatok kézhezvételéig jogosan követelheti az Ügyfél kötelezettségeinek teljesítését.

Bejegyzés

A weboldal optimális kihasználása érdekében az Ügyfél a regisztrációs űrlap / a fiókba történő bejelentkezés opció segítségével regisztrálhat a webhelyen.

A regisztráció során az Ügyfelet felkérjük, hogy válasszon egy felhasználónevet és jelszót, amellyel be tud jelentkezni a Weboldalra. Kizárólag az Ügyfél felelős a kellően megbízható jelszó kiválasztásáért.

Az Ügyfélnek szigorúan bizalmasan kell kezelnie bejelentkezési adatait, felhasználónevét és jelszavát. A GBL Europe BV nem tehető felelőssé a bejelentkezési adatok helytelen felhasználásáért, és mindig jogos feltételezni, hogy a weboldalra bejelentkező ügyfél az a fél, akinek bevallja. Az Ügyfél felelős az Ügyfél számláján végrehajtott összes műveletért és tranzakcióért, és viseli a teljes kockázatot.

Ha az Ügyfél tudja vagy okkal gyanítja, hogy bejelentkezési adatai jogosulatlan személyek számára hozzáférhetővé váltak, akkor a lehető leghamarabb meg kell változtatnia a jelszavát, és / vagy ennek megfelelően értesítenie kell a GBL Europe BV-t, hogy a GBL Europe BV megfelelő intézkedések.

A megállapodás végrehajtása

Amint a GBL Europe BV megkapta a megrendelést, azonnal elküldi a termékeket az Ügyfélnek, a cikk 3. Bekezdésének rendelkezéseinek megfelelő figyelembe vételével.

A GBL Europe BV felhatalmazást kapott harmadik felek bevonására a megállapodásból fakadó kötelezettségeinek teljesítésében.

Jóval a Megállapodás aláírása előtt, a weboldalon közzéteszik az információkat, amelyek egyértelműen leírják a termékek szállításának módját és határidejét. Ha nem állapodtak meg a szállítási határidőről, a termékeket legkésőbb 30 napon belül kézbesítik.

Ha a GBL Europe BV nem képes a termékeket a megállapodás szerinti határidőn belül szállítani, erről értesíti az Ügyfelet. Ebben az esetben az Ügyfél dönthet úgy, hogy elfogadja az új szállítási dátumot, vagy felmondja a megállapodást költségek viselése nélkül.

A GBL Europe BV azt tanácsolja az Ügyfélnek, hogy szállításkor ellenőrizze a termékeket, és megfelelő időn belül, lehetőleg írásban vagy e-mailben jelentse meg a hibákat. További részletek a garancia és megfelelőségről szóló cikkben találhatók.

A termékekkel kapcsolatos kockázatok a Megrendelőre hárulnak, amint a termékeket a megállapodás szerinti szállítási címen kézbesítik.

Ha a megrendelt terméket már nem lehet szállítani, a GBL Europe BV jogosult egy olyan termék szállítására, amely természeténél és minőségén hasonló a megrendelt termékhez. Ebben az esetben az Ügyfélnek jogában áll költségek felmerülése nélkül felmondani a megállapodást, és a terméket ingyen visszaadni.

Visszavonási / visszatérési jog

Az Ügyfélnek jogában áll a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül ingyenesen és indokolás nélkül felmondni a távolsági megállapodást a GBL Europe BV-vel. Az a nap kezdődik, amikor a terméket a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik fél fogadta, aki nem a szállító fél, vagy:

- ha egy termék szállítása eltérő szállításokat vagy alkatrészeket foglal magában: az a nap, amikor az Ügyfél vagy az Ügyfél által kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó szállítást vagy az utolsó részt;
- a termékek egy adott időszakos rendszeres szállítására vonatkozó szerződésekkel: az a nap, amikor az Ügyfél vagy az Ügyfél által kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó terméket;
- ha az Ügyfél több terméket rendel meg: az a nap, amikor az Ügyfél vagy az Ügyfél által kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó terméket.

Csak a visszaküldés során felmerült közvetlen költségek tartoznak az Ügyfél számlájára. Ez azt jelenti, hogy az Ügyfélnek meg kell fizetnie a termék visszaküldésének költségeit. Az Ügyfél által fizetett szállítási költségeket és a termékért fizetett vételárat visszatérítjük az Ügyfélnek, ha a teljes megrendelés visszatér.

A fenti 1. Bekezdésben említett elállási időszak alatt az Ügyfél a legnagyobb gondossággal kezeli a terméket és annak csomagolását. Az Ügyfél csak akkor nyithatja meg a csomagolást, hanem csak akkor használja a terméket, ha erre a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükség van.

Az Ügyfél csak a termék leértékelõdéséért felelõs, amely a termékkel történõ kezelésének következménye, kivéve az 5. pontban megengedett értéket.

Az Ügyfél a jelen cikk 1. Bekezdésével összhangban felmondhatja a megállapodást azáltal, hogy az elállást (digitális vagy más formában) bejelenti a GBL Europe BV-nek, az elállási határidőn belül, az elállási jog mintájának felhasználásával vagy más egyértelműen út. Ha a GBL Europe BV lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy elektronikus vagy digitális úton nyilatkozatot nyújtson be, az ilyen nyilatkozat kézhezvétele után a GBL Europe BV azonnali visszaigazolást küld a kézhezvételről.
A lehető leggyorsabban, de legkésőbb az 14 nappal az 1. Bekezdésben említett bejelentés napját követően, az Ügyfél visszaküldi a terméket vagy átadja a GBL Europe BV (képviselőjének). Az Ügyfél a terméket közvetlenül a GBL Europe BV-nek elküldheti anélkül, hogy előzetes értesítést küldne a visszavonásáról, az 1. Bekezdésben említett határidőn belül, ebben az esetben az Ügyfélnek írásbeli visszavonási értesítést kell tartalmaznia, mint például a formanyomtatvány.

A termékeket a következő címre lehet visszaküldeni:

GBL Europe BV
Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Hollandia

Az Ügyfél által már kifizetett összegeket (előre) a lehető leghamarabb, de mindenesetre a megállapodás megszűnését követő 14 napon belül visszatérítjük. Ha az Ügyfél a legolcsóbb szokásos kézbesítés helyett egy drága kézbesítési módot választott, a GBL Europe BV-nek nem kell megtérítenie a drágább módszer további költségeit.

Kivéve azokat az eseteket, amikor a GBL Europe BV felajánlotta, hogy maga is megkapja a terméket, akkor halaszthatja a visszatérítést, amíg megkapja a terméket, vagy amíg az Ügyfél bizonyítja, hogy visszatért a termékhez, attól függően, hogy melyik történik korábban.

Az elállási jog alkalmazhatóságával vagy nem alkalmazhatóságával, valamint az esetlegesen előírt eljárásokkal kapcsolatos információkat egyértelműen közzéteszik a weboldalon, jóval a megállapodás megkötése előtt.

Fizetés

Az Ügyfél a GBL Europe BV-nek esedékes összegeket a Megrendelési eljárással és a weboldalon feltüntetett fizetési módokkal összhangban fizeti ki. A GBL Europe BV szabadon választhat bármilyen fizetési módot, amelyet bármikor megváltoztathat.

Garanciák és megfelelőség

Ez a cikk csak akkor alkalmazandó, ha az Ügyfél nem szakmai vagy kereskedelmi minőségben jár el. Ha az utóbbi rendelkezés ellenére a GBL Europe BV külön garanciát nyújt a termékekre, ez minden típusú Ügyfélre vonatkozik.

A GBL Europe BV szavatolja, hogy a termékek megfelelnek a Megállapodásnak, az ajánlatban megállapított előírásoknak, az ésszerű megalapozottsági követelményeknek és / vagy használhatóságnak, valamint a jogszabály aláírásakor hatályos törvényi előírásoknak és / vagy kormányzati rendeleteknek. Különleges megállapodás esetén a GBL Europe BV garantálja továbbá, hogy a termék a szokásos használatától eltérő célokra is alkalmas.

A GBL Europe BV, a gyártó vagy az importőr által kínált garancia nem érinti azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyekre az Ügyfél már rendelkezik, és amelyekre a Megállapodás alapján hivatkozni lehet.

Ha a szállított termék nem felel meg a Megállapodás követelményeinek, akkor az Ügyfél a hiba észlelése után ésszerű határidőn belül értesíti erről a GBL Europe BV-t.

Ha a GBL Europe BV úgy ítéli meg, hogy a panasz megalapozott, akkor az érintett termékeket az Ügyféllel konzultálva javítják, cserélik vagy visszatérítik. A felelősségről szóló cikknek megfelelően a visszatérítés nem haladhatja meg az Ügyfél által a termékért fizetett árat.

Panaszkezelési eljárás

Ha az Ügyfélnek valamilyen panasza van valamely termékkel kapcsolatban (a garanciavállalásokról és megfelelőségről szóló cikknek megfelelően) és / vagy a GBL Europe BV szolgáltatásának egyéb vonatkozásaival kapcsolatban, panaszt nyújthat be telefonon, e-mailben vagy postán. Lásd az elérhetőségeket az Általános Szerződési Feltételek alján.

A GBL Europe BV a lehető leghamarabb, de a kézhezvételtől számított 1 napon belül válaszol a panaszra. Ha a GBL Europe BV mindeddig nem tudja a panasszal szemben lényeges reakciót megfogalmazni, a GBL Europe BV a panasz kézhezvételét követő 1 napon belül megerősíti a panasz kézhezvételét, és megadja azt a határidőt, amelyen belül várhatóan lényeges vagy végleges választ kell adnia az Ügyfél panaszára.

Felelősség

Ez a cikk csak akkor alkalmazandó, ha az Ügyfél természetes vagy jogi személy, aki szakmai vagy kereskedelmi minőségben jár el.

A GBL Europe BV teljes felelőssége az Ügyféllel szemben a Megállapodás teljesítésének betudható mulasztása miatt az e megállapodásban előírt árat meg nem haladó kompenzációra korlátozódik (HÉA-val együtt).

A GBL Europe BV felelőssége az Ügyféllel szemben a közvetett károkért vagy veszteségekért, amely mindenesetre magában foglalja - de nem korlátozódik kifejezetten a következőkre - következményes károkat, elvesztett profitot, elvesztett megtakarításokat, adatvesztést és üzleti megszakítás miatti károkat kizárt.

Az e cikk két előző bekezdésében említett esetektől eltekintve, a GBL Europe BV semmiféle felelősséggel nem tartozik az Ügyféllel szemben a károkért, függetlenül attól, amelyen a kártérítési kereset alapul. Az e cikkben meghatározott korlátozások azonban nem alkalmazandók, amennyiben és amennyiben a kár vagy veszteség a GBL Europe BV szándékos cselekedete vagy súlyos gondatlansága eredményeként jött létre.

A GBL Europe BV csak akkor felel az Ügyféllel szemben, ha valamely megállapodás teljesítésének betudható hibája van, ha az Ügyfél haladéktalanul értesítést küld a GBL Europe BV-nek, és haladéktalanul meghozza az ésszerű határidőt a mulasztás orvoslására, A GBL Europe BV ezen időszak után is továbbra sem teljesíti kötelezettségeit. A mulasztási értesítésnek a lehető leg részletesebben kell leírnia a hibát, hogy a GBL Europe BV megfelelő választ tudjon nyújtani.

A kártérítéshez való jogot biztosító események mindig azzal a feltétellel vonatkoznak, hogy az Ügyfél a kárról vagy veszteségről a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kár vagy veszteség felmerülését követő 30 napon belül írásban bejelenti a GBL Europe BV-nek.

Vis maior esetén a GBL Europe BV nem köteles megtéríteni az Ügyfél által ennek eredményeként elszenvedett károkat vagy veszteségeket.

A tulajdonjog fenntartása

Mindaddig, amíg az Ügyfél nem teljesített teljes kifizetést a megállapodás szerinti teljes összegért, a GBL Europe BV megtartja a szállított áruk tulajdonjogát.

Személyes adatok

A GBL Europe BV az Ügyfél személyes adatait a weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Záró rendelkezések

Ezt a megállapodást a webáruház létesítésének országának törvényei szabályozzák.

Amennyiben a kötelező törvény másképp nem írja elő, a megállapodásból eredő jogvitákat annak a körzetnek az illetékes holland bíróságához kell benyújtani, ahol a GBL Europe BV székhelye található.

Ha az ezen Általános Szerződési Feltételekben szereplő bármely rendelkezés érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egészének érvényességét. Ebben az esetben a Felek egy vagy több új rendelkezést fogadnak el, amelyek helyettesítik az eredeti rendelkezést, amennyire ez a törvény alapján lehetséges.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben az „írásbeli” kifejezés az e-mailben és faxon történő kommunikációra is vonatkozik, feltéve, hogy a feladó személyazonossága és az e-mail sértetlensége megfelelően megállapításra került.

Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése, panasza vagy észrevétele van a jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasása után, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy levélben.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Hollandia

Vevőszolgálat

E: [Email protected]
I. támogatás: + 31 (0) 85 888 3500
II. Támogatás: + 32 (0) 266 908 66
Fax: + 32 (0) 266 92 844

ADÓ: NL858544295B01
Kereskedelmi Kamara: 71008470

REACH regisztráció: GM486603-26

felső
Facebook